Satoko Shibata’s HITORIBOCCHI ’20

Satoko Shibata will hold solo tour. Pre-orders are also starting today. Please use it!


■Pre-order
Entry URL: https://l-tike.com/st1/satokoshibata2020
Reception period: 03.23(Mon) 18:00 〜 03.29(Sun) 23:59
Reception system: lottery
Application limit: 4 per person


05.22(Fri) TOYAMA: HOTORI
05.23(Sat) KANAZAWA: MOKKIRIYA
05.24(Sun) NAGOYA: TOKUZO
05.29(Fri) KYOTO: SHIMEIKAIKAN
05.30(Sat) MATSUE: SEIKOIN SHITA NO GALLERY
05.31(Sun) HIROSHIMA: LOG
06.06(Sat) SAPPORO: RESTAURANT NOYA
06.07(Sun) SAPPORO: RESTAURANT NOYA
06.11(Thu) OSAKA: Music Club JANUS
06.12(Fri) OKAYAMA: SHIROSHITA KOUKAIDO
06.13(Sat) FUKUOKA: ROOMS
06.21(Sun) SENDAI: DARE MO SHIRANAI GEKIJYO
06.27(Sat) TOKYO: OTEMACHI MITSUI HALL

■TICKET
ADV.3,500yen (+1drink order)
*TOKYO ADV.4,000yen (+1drink order)
04.12(Sun) on Sale


■Pre-order
Entry URL: https://l-tike.com/st1/satokoshibata2020
Reception period: 03.23(Mon) 18:00 〜 03.29(Sun) 23:59
Reception system: lottery
Application limit: 4 per person


[TOUR POSTER]
Photo: Yusuke Nishimitsu
Glasses: sutekimeganemichio
Design: Rinshiro Fujiki