GIGS

30 Oct 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at SENDAI [Transfer] Rensa Ichibancho, Aoba-ku, Miyagi Rensa Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
05 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at NAGOYA [Transfer] Tokuzo Imaike, Chidane-ku, Aichi Tokuzo sold out!
07 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at KANAZAWA [Transfer] Mokkiriya Kakinokibatake, Ishikawa Mokkiriya Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
08 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at TOYAMA [Transfer] HOTORI-ZA Sogawa, Toyama HOTORI-ZA Buy ticket - ADV.3,500yen
14 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at SAPPORO DAY:1 [Transfer] musica hall cafe Minami, Chuo-ku, Hokkaido musica hall cafe sold out!
15 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at SAPPORO DAY:2 [Transfer] musica hall cafe Minami, Chuo-ku, Hokkaido musica hall cafe Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
20 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at FUKUOKA [Transfer] ROOMS Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka ROOMS Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
21 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at OKAYAMA [Transfer] Shiroshita Koukaidou Tenjin-cho, Kita-ku, Okayama Shiroshita Koukaidou Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
23 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at MATSUE [Transfer] GALLERY MATSUE SEIKOIN-SHITA Sotonakabara-cho, Shimane GALLERY MATSUE SEIKOIN-SHITA Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
27 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at OSAKA [Transfer] Music Club JANUS Higashi-shinsaibashi, Chuo-ku, Osaka Music Club JANUS Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
28 Nov 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at NIIGATA GIOIA MIA Higashiboridori, Chuo-ku, Niigata GIOIA MIA Buy ticket - ADV.3,500yen (+1drink order)
05 Dec 2020 Satoko Shibata's HITORIBOCCHI '20 at TOKYO [Transfer] Otemachi Mitsui Hall Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo Otemachi Mitsui Hall sold out!

Past Gigs