Mori Michi Ichiba 2024 [BAND SET]

Mori Michi Ichiba 2024 [BAND SET]

24 May 2024 Kaiyo-cho, Aichi Sold Out !

Details

Time : open 11:00
Venue : Aichi: Laguna Beach & Lagunacia
Address : 2-39 Kaiyo-cho, Gamagori-shi, Aichi JAPAN
State : Aichi
Zip : 443-0014

Mori Michi Ichiba 2024
May 24, 2024 (Fri) @ Aichi: Laguna Beach & Lagunacia

Satoko Shibata (BAND SET)
Takuro Okada G.
Haruna Makiyama B.
Koki Hama Dr.
Yu Taniguchi Key.
Dub Master X FOH

HP:https://morimichiichiba.jp
X:https://twitter.com/morimichiichiba
Instagram:https://instagram.com/morimichiichiba
Facebook:https://www.facebook.com/morimichiichiba
YouTube:https://www.youtube.com/user/morimichiichiba